Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego dla młodych naukowców za wybitny wkład w rozwój ekonomii matematycznej została ustanowiona w 2017 roku przez Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (US 46/2017, z późniejszymi zmianami: US 35/2020, T.0022.90.2022, tekst jednolity). Inicjatorem i Fundatorem Nagrody jest żona Profesora, Pani Prof. dr hab. Barbara Malawska.

Celem nagrody jest uhonorowanie pamięci Profesora Andrzeja Malawskiego oraz wsparcie i zachęcenie młodych naukowców do rozwijania tematyki związanej z ekonomią matematyczną.


Wnioski o Nagrodę (za osiągnięcia w latach 2022-2023) są przyjmowane do 31 maja 2024 r. Zgodnie z Regulaminem, z wnioskiem o przyznanie Nagrody może wystąpić sam zainteresowany lub samodzielni pracownicy naukowi, posiadający dorobek naukowy z zakresu ekonomii matematycznej.

W roku 2024 wysokość Nagrody wyniesie 10 000 zł brutto.


Chętnych do wspierania młodych adeptów ekonomii matematycznej prosimy o dokonanie wpłat na rachunek:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Alior Bank
Nr rachunku: 05 2490 0005 0000 4600 3180 9158.