Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego dla młodych naukowców za wybitny wkład w rozwój ekonomii matematycznej została ustanowiona w 2017 roku przez Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (US 46/2017, z późniejszymi zmianami: US 35/2020). Inicjatorem i Fundatorem Nagrody jest żona Profesora, Pani Prof. dr hab. Barbara Malawska.

Celem nagrody jest uhonorowanie pamięci Profesora Andrzeja Malawskiego oraz wsparcie i zachęcenie młodych naukowców do rozwijania tematyki związanej z ekonomią matematyczną.


W roku 2022 wysokość Nagrody wyniesie 10 000 zł brutto.

Kapituła Nagrody im. Prof. A. Malawskiego przyznała Nagrodę za osiągnięcia w roku 2021 Pani dr Agnieszce Szczypińskiej za rozprawę doktorską pt. Evolution of the Economic and Monetary Union functioning in the light of optimum currency area theory and consequences of its decomposition, przygotowaną pod kierunkiem Profesor Małgorzaty Knauff, obronioną w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej


Chętnych do wspierania młodych adeptów ekonomii matematycznej prosimy o dokonanie wpłat na rachunek:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Alior Bank
Nr rachunku: 05 2490 0005 0000 4600 3180 9158.