Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego dla młodych naukowców za wybitny wkład w rozwój ekonomii matematycznej została ustanowiona w 2017 roku przez Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Inicjatorem i Fundatorem Nagrody jest żona Profesora, Pani Prof. dr hab. Barbara Malawska.

Celem nagrody jest uhonorowanie pamięci Profesora Andrzeja Malawskiego oraz wsparcie i zachęcenie młodych naukowców do rozwijania tematyki związanej z ekonomią matematyczną.

Wnioski o Nagrodę (za osiągnięcia w roku 2018) są przyjmowane do 31 maja 2019 r. Zgodnie z Regulaminem, z wnioskiem o przyznanie Nagrody może wystąpić sam zainteresowany lub samodzielni pracownicy naukowi, posiadający dorobek naukowy z zakresu ekonomii matematycznej.

W roku 2019 wysokość Nagrody wyniesie 10 000 zł brutto.

Laureat Nagrody w roku 2019 (o ile zostanie wyłoniony) otrzyma także grant, pokrywający koszty uczestnictwa w Zjeździe Matematyków Polskich w stulecie PTM (3-7.09.2019, Kraków) oraz zostanie zaproszony do wygłoszenia referatu w ramach Sesji specjalnej Matematyka w ekonomii i finansach (6-7.09.2019), organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Chętnych do wspierania młodych adeptów ekonomii matematycznej prosimy o dokonanie wpłat na rachunek:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Alior Bank
Nr rachunku: 05 2490 0005 0000 4600 3180 9158.